Terapija pomoću konja (TPK)

U terapiji pomoću konja za korisnika se izrađuje posebno napisan program rada s postavljenim terapeutskim ciljevima, opisom izabranih metoda, postupaka i upotrebe rekvizita i didaktičkog materijala te vođenom analizom evaluacije terapijskih postupaka. TPK izvode stručnjaci osnovnog profila obrazovanja pedagozi, edukacijsko-rehabilitacijski stručnjaci, socijalni pedagozi, psiholozi, učitelji, odgajatelji, radni terapeuti, fizioterapeuti, socijalni radnici, liječnici i drugi zdravstveni radnici koji su završili dodatnu izobrazbu iz TPK i konjaništva (specijalizacija).

Podvrste terapije pomoću konja ( TPK)

 • Hipoterapija: temelji se na neurofizioterapijskoj metodi u medicinsko-terepeutskom postupku na naurološkoj osnovi. Cilj hipoterapije: poboljšanje i stimulacija neurološkog i senzomotoričkog područja ( poboljšanje držanja, koordinacije, tjelesne simetrije, ravnoteže, reguliranje mišićnog tonusa, povećenje gibljivosti i stabilizacija zdjelice,…). Namjenjena je osobama s bolestima centralnog i perifernog živčanog sustava (npr. spastičnost, ataksija, diskinezija, multipla skleroza, ….) za osobe s bolestima motoričkog aparata, te osobe koje trebaju rehabilitaciju nakon nesreća ili moždanih udara
 • Socijalno-pedagoška TPK temelji se na spoznajama pedagogije, specijalne pedagogije, socijalne pedagogije, psihologije i radne terapije. Cilj socijalno-pedagoške TPK: poboljšanje spoznavanja, koordinacije i orijentacije; razvoj pamćenja, pažnje i koncentracije; vjera u vlastite sposobnosti; izgradnja osjećaja odgovornosti; pomicanja praga tolerancije na frustraciju; prepoznavanje i poštivanje skupno postavljenih pravila; izgradnja discipline, davanje i primanje pomoći, prilagođavanje na skupnu dinamiku, smanjivanje agresivnih načina ponašanja, opuštanje , izgradnja odnosa i povjerenja. Namjenjena je za djecu sa specifičnim teškoćama učenja, spec. teškoćama ponašanja (ADHD), za djecu i mlade sa smetnjama ponašanja i osobnosti, autiste, djecu sa govorno-jezičnim smetnjama, slijepe i slabovidne, gluhe i nagluhe, djecu sa smetnjama kretanja, ovisnike, osobe sa smetnjama u duševnom razvoju.
 • Psihoterapija pomoću konja koja se temelji na odnosu i neverbalnoj komunikaciji između konja i osobe. Cilj psihoterapije: pozitivan utjecaj na raspoloženje, prepoznavanje i razumijevanje svojih i reakcija konja; otkiva uzroke i rješava unutarnje konflikte, prevladavanje strahova, povećanje osjećaja sigurnosti i socijalne uključenosti, povećanje samosvijesti i prepoznavanje vlastitih osobnosti preko opažanja osobnosti konja. Namijenjena je djeci i odraslima sa emocionalnim smetnjama i smetnjama na planu socijalnog funkcioniranja, psihijatrijskim bolesnicima, osobama s psihotičnim smetnjama , osobama sa posttraumatskim sindromom, osobe s fobijama, depresijama, ovisnostima, poremećajima hranjenja.
 • Radna terapija – za osobe sa psihosomatskim i duševnim bolestima
 • Logopedska terapija – za osobe s poremećaijima u govorno-jezičnoj komunikaciji

U svjetskoj literaturi koriste se ralzličiti pojmovi koji se odnose na pružanje neposrednih terapijskih postupaka za korisnike pomoću konja/životinja. Izdvajamo neke od njih:

 • Intervencije pomoću konja (eng.Equine Assisted Interventions) odnosi se naterapijsku metodu koja je široko priznata te se uspješno koristi u mnogim europskim zemljama i SAD-u, a čiji je cilj poboljšati kvalitetu života djece i odraslih osoba s posebnim potrebama, radeći s konjima kao partnerima u terapijskom i obrazovnom procesu. Intervencija (lat. intervenire) – znači posredovanje općenito, zauzimanje, pomaganje, miješanje, djelovanje na nešto
 • Učenje potpomognuto/pomoću konja (eng.Equine Assisted Learning) naglasak je na učenju i obrazovnim ciljevima a uči se kroz igru i tjelesne aktivnosti , namijenjeno svima koji su otvoreni za proces
 • Terapijsko jahanje (eng. Therapeutic Riding) je aktivnost potpomognuta konjima koja pozitivno doprinosi kognitivnoj, tjelesnoj, emocionalnoj i socijalnoj dobrobiti osoba s posebnim potrebama, ciljevi su opći. Također, spominje se kao intervencija koja se upotrebljava kao rekreativno zadovoljstvo – jašući konja postižući različite socijalne, kognitivne, emocionalne i fizičke učinke.
 • Terapijska vožnja zapregama (eng. Therapeutic Driving)
 • Terapija pomoću životinja (eng. Animal Assisted Therapy)- podgrupa je terapija pomoću konja
 • Interaktivno volatažiranje – (eng.Interaktive Vaulting) jednostvani pokreti; sjedenje bez držanja za uzde ili sedlo, klečanje ili stajanje na konju
 • Terapijsko voltažiranje ( eng.Terapeutic Vaulting ) – za poboljšanje koordinacije kod djece s razvojnim smetnjama
 • Terapija potpomognuta pokretima konja – (eng. Horse-assisted Movement-therapy) – u tretmanu anorexie, bulimie i poremećaja hranjenja
 • Terapija pomoću konja – u rješavanju psihopatologije (npr. za osnovnoškolsku populaciju sa psihičkim poteškoćama, kod depresija i narušenog samopoštovanja
 • Terapijski programi pomoću konja – za razvoj socijalnih vještina kod “izične” skupine tinejđera
 • Coaching s konjima – programi za rješavanje konflikata kod raznih ciljanih skupina, raznih traumatskih simptoma kod adolescenata
 • Senzorna integracija u Psihoterapiji pomoću konja za djecu kod koje je dijagnosticiran autistični spektar poremećaja
 • Grupne intervencije sa TPK kod djece sa emocionalnim smetnjama i poremećajima u ponašanju