Aktivnosti pomoću konja (APK)

Za razliku od TPK, aktivnosti pomoću konja su spontanije, ciljevi se ne postavljaju i ne evaluiraju nego su općeniti (važna je ugoda i zadovoljstvo, opuštanje, druženje, prijateljstvo, aktivnost ). APK izvode različite struke uz dodatne edukacije bez obzira na razinu kvalifikacije (minimalno srednja stručna sprema).

Podvrste aktivnosti pomoću konja (APK):

  • Sportsko -rekreativno jahanje
  • dresurno jahnje
  • preponsko jahanje
  • vožnja zapregama

Ciljevi sportsko-rekreativnog jahanja su različiti :ostvarivanje pozitivnih učinaka koje donosi bavljenje sportom, poboljšanje zdravstvenog statusa, formiranje i usavršavanje specifičnih sposobnosti i znanja za izvođenje tipičnih struktura gibanja, razvoj emocionalnih procesa izazvanih sportskom aktivnošću, pozitivno usmjeravanje vrijednosnog sustava i motivacije, pozitivnih osobina ličnosti, stvaranje kvalitetnih odnosa, mogućnost kasnijeg sudjelovanja u vrhunskom sportu.

Sportsko- rekreativno jahanje može biti:

  1. rekreativna aktivnost, ( 1-2x tjedno)
  2. vrhunski (natjecateljski) sport ( 5 x tjedno)

1.) Rekreativni sport:

-namijenjen za sve

-ako se uči jahati onda to rade učitelji, treneri i instruktori jahanja, bilo kojeg strukovnog obrazovanja

2.) Vrhunski (natjecateljski) sport :

-osobe s tjelesnim invaliditetom -FEI pravila i standardi

-osobe sa sljepoćom –(2%, 5% ostataka vida)

-osobe s intelektualnim teškoćama- (LMR, SMR,TMR), poseban sustav natjecanja

-osobe s gluhoćom –(iznad 55 db), poseban sustav natjecanja

  • Psihosocijalne i pedagoške aktivnosti (igre, aktivnosti na tlu) – najčešće i najrasprostarnjenije u praksi