Udruga za terapiju i aktivnosti pomoću konja „Pegaz“ Rijeka

Udruga „Pegaz“ je neprofitna organizacija osnovana u travnju 2001. godine s ciljem poticanja i razvijanja svih aktivnosti vezanih za organizaciju i stručno provođenje programa terapija pomoću konja za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom Primorsko-goranske županije. Program terapije pomoću konja koji se provodi u organizaciji Udruge za terapijsko jahanje «Pegaz» prvi je program te vrste pokrenut na području Primorsko-goranske županije.

Udruga za terapijsko jahanje «Pegaz» teži zapošljavanju mladih stručnjaka medicinske ili pedagoške struke u zdravoj radnoj sredini te potiče volonterski rad mladih osoba, zainteresiranih za program terapije pomoću životinja. Od 2014.godine Udruga, usvajanjem novog Statuta, Udruga širi svoju djelatnost na aktivnosti rekreativnog i amaterskog sporta za građane a s ciljem popularizacije i promocije konja i konjičkog sporta.

Na prostoru Udruge djeluje i Klub za dresurno jahanje osoba s invaliditetom „Pegaz“ čija je djelatnost usmjerena na razvoj sportskog jahanja za osobe s invaliditetom. Jahači KDJ „Pegaz“ već su 8 godina prisutni na nacionalnim turnirima a 3 puta su sudjelovali i na međunarodnim turnirima u dresurnom jahanju (Velika Britanija, Italija). Program Udruge podržavaju Ministarstvo socijalne politike i mladih, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka.
Službene stranice udruge: Udruga za terapiju i aktivnosti pomoću konja „Pegaz“ Rijeka