Projektni partneri

Ukratko o partnerima na projektu

pegaz2Udruga za terapiju i aktivnosti pomoću konja „Pegaz“ Rijeka

Udruga „Pegaz“ je neprofitna organizacija osnovana u travnju 2001. godine s ciljem poticanja i razvijanja svih aktivnosti vezanih za organizaciju i stručno provođenje programa terapija pomoću konja za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom Primorsko-goranske županije. Program terapije pomoću konja koji se provodi u organizaciji Udruge za terapijsko jahanje «Pegaz» prvi je program te vrste pokrenut na području Primorsko-goranske županije. Udruga za terapijsko jahanje «Pegaz» teži zapošljavanju mladih stručnjaka medicinske ili pedagoške struke u zdravoj radnoj sredini te potiče volonterski rad mladih osoba, zainteresiranih za program terapije pomoću životinja. Od 2014.godine Udruga, usvajanjem novog Statuta, Udruga širi svoju djelatnost na aktivnosti rekreativnog i amaterskog sporta za građane a s ciljem popularizacije i promocije konja i konjičkog sporta. Na prostoru Udruge djeluje i Klub za dresurno jahanje osoba s invaliditetom „Pegaz“ čija je djelatnost usmjerena na razvoj sportskog jahanja za osobe s invaliditetom. Jahači KDJ „Pegaz“ već su 8 godina prisutni na nacionalnim turnirima a 3 puta su sudjelovali i na međunarodnim turnirima u dresurnom jahanju (Velika Britanija, Italija). Program Udruge podržavaju Ministarstvo socijalne politike i mladih, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka.

Službene stranice udruge: Udruga za terapiju i aktivnosti pomoću konja „Pegaz“ Rijeka

pegaz1 pegaz3 pegaz4


 Konjički klub “Eohippus” Vinkovci

Konjički klub “Eohippus” je smješten na periferiji najstarijeg grada u Europi, Vinkovcima kod naselja “Mala Bosna”

Nalazimo se na samo 3,5 km od središta grada Vinkovaca,  okruženi idiličnom atmosferom slavonske ravnice.

Osnovani smo 2009.g. i trenutno brojimo 193 članova,od koji je čak 124 djece.

U staji je smješteno 8 konja, raznih pasmina (haflinger, holstein, hrvatski toplokrvnjak, hrvatski poni i austrijski toplokrvnjak) koji su posebno obučeni za rad  sa djecom i odraslima, te osobama sa posebnim potrebama. Osim konja, posjetitelji se mogu družiti i sa ostalim domaćim životinjama i kućnim ljubimcima.

Ugodnoj atmosferi uvelike potpomaže višegodišnji nasadi raznog voća, kojim se u vrijeme zriobe svaki posjetitelj može slobodno poslužiti, jer je sve ono eko-uzgoja.

Web adresa: www.kk-eohippus.hr


Krila-terapijsko jahanje

krila logoKrila – terapijsko jahanje, udruga osoba sa cerebralnom i dječjom paralizom je nevladina, nestranačka, neprofitna dobrotvorna udruga građana osnovana radi ispunjenja zdravstvenih, socijalnih, odgojno-obrazovnih, kulturnih, ekoloških i humanitarnih ciljeva i uvjerenja neposredno vezanih za pomoć osobama sa cerebralnom i dječjom paralizom (posebno djeci i mladima), a posredno svim osobama s invaliditetom te zaštite njihovih ljudskih prava i sloboda.

Djeluje od 1995. godine u području rehabilitacije osoba s invaliditetom, a unazad četiri godine posebno u području rehabilitacije djece i mladih sa cerebralnom paralizom.

Program rehabilitacije se sastoji od četiri dijela:

  • hipoterapija
  • terapijsko jahanje
  • sportsko jahanje djece s teškoćama u razvoju
  • fizikalna terapija prema Bobath NRT konceptu

Web adresa: www.krila.hr

krila_2 krila zagreb_2