Životinje koje pomažu

konji i volonteriVeć stoljećima je poznato da životinje imaju pozitivan utjecaj na ljudsko funkcioniranje. U moderno doba, životinje su se počele ciljano koristiti za poboljšanje zdravlja i dobrobiti, pa je tako razvijeno cijelo terapijsko područje u kojem su glavni akteri psi, mačke, konji, delfini i druge životinje. Stručni naziv za sve postupke koje ciljano koriste životinje kao integralni dio tretmana pojedinca je intervencije pomoću životinja (engl. Animal-assisted interventions, AAI). U okviru navedenog termina možemo razlikovati postupke koje spadaju pod naziv terapije pomoću životinja (engl. Animal-Assisted Therapy, AAT) i/ili aktivnosti pomoću životinja (engl. Animal-Assisted Activities, AAA).