ZAPOČELA PROVEDBA PROGRAMA EDUKACIJE VOLONTERA

U sklopu našeg projekta započela je praktična edukacija volontera u programu terapije pomoću konja u sve tri partnerske organizacije. Na prostorima projektnih partnera, u točno utvrđenim terminima svim polaznicima edukacije omogućeno je praktično sudjelovanje u pomoćnim poslovima te upoznavanje sa osnovama rada u terapijskom programu.

IMAG3700 IMAG3710 IMAG3704