Udruga Krila – prezentacija rada udruge i volonterskog programa

Udruga Krila – terapijsko jahanje prezentirala je rad udruge i volonterski programa na 19. Danima dječjih vrtića Grada Zagreba. Zainteresirani građani, roditelji i potencijalni volonteri imali su priliku pobliže upoznati aktivnosti volontera u udruzi te su imali priliku upoznati konje uduge.