Stručna edukacija za buduće terapeute iz Slovenije

Na prostoru Udruge za terapije i aktivnosti pomoću konja „Pegaz“ Rijeka u Draškoj dolini održana je dvodnevna stručna edukacija u području terapija pomoću konja za buduće terapeute iz Slovenije.

Edukaciji je pristupilo dvanaest visoko obrazovanih budućih terapeuta iz Slovenije koji se u Sloveniji obrazuju prema specijaliziranom programu u organizaciji Ustanove Nazaj na konja iz Ptuja. Edukaciju u Rijeci je provodio stručni tim udruge koju je predvodila Mirjana Stojnović, predsjednica Udruge „Pegaz“ i terapeutkinja za izvođenje terapija pomoću konja. Kolege iz Slovenije imali su prilike upoznati se s načinima i metodama koje se koriste u radu s korisnicima programa kao i radionicama posebno pripremljeno za tu svrhu.

Susret stručnjaka iz područja terapija pomoću konja ujedno je obilježio i desetogodišnju suradnju koju uspješno provode Udruga „ Pegaz“ i Ustanova Nazaj na konja“. Udruga za terapije i aktivnosti „ Pegaz“ iz Rijeke uskoro postaje i nacionalni centar za osposobljavanje kadrova u području intervencija pomoću konja koja će se realizirati u partnerskoj suradnji s Narodnim sveučilištem, ustanovom za obrazovanje i kulturu Rijeka.

 

DVODNEVNA RADIONICA ZA SKUPINU  POLAZNIKA OBRAZOVNOG PROGRAMA ZA IZOBRAZBU TERAPEUTA U TPK IZ SLOVENIJE

 ( 15 polaznika)

Datum : 6.-7.10. 2018.  (subota, nedjelja)

6.10.2018.- subota

Cca 9 – 10 h  dolazak, kava za dobrodošlicu, smještaj,

        10 h – O Udruzi, razvoj organizacije, projekti, programi i  radionice

                   ( Mirjana, Nikolina, Tamara)

        11 h – Upoznavanje sa prostorom

        11.30 h – konferencija za tisak

        12 h – Upoznavanje s didaktičkom opremom

Ručak: 13 -14 h

 

Stručni dio:

14.00 – Rad u jahalištu

            – upoznavanje s konjima

            – rad s konjima: vježbe poslušnosti, vođenje, lonžiranje, desenzibilizacija (3)

15.30 – pauza: kava, sok,

16.00-18.00 – TPK

            16.00- th 1 / simulacije: dva tima

            16.30- th 2/ simulacije: dva tima

            17.00- th 3/ simulacija: dva tima  

             Analiza rada

VEČERA: 18.00

Odlazak u Astronomski centar, organizirani posjet za skupinu u 19 h

Noćenje


7.10.2018.- nedjelja

DORUČAK  8.00 – 8.30

9.00-10.00 h

        – Predstavljanje priručnika za izvoditelje različitih programa intervencija pomoću konja

          „ Terapije, aktivnosti i učenje pomoću konja“

        – Logoterapija pomoću konja-strategije vlastite struke i tretmana

10.00- 10.30 pauza: kava, sok

 

10.30 – 12.30 TPK

             10.30 – th 1/ simulacije: dva tima

             11.00 – th 2/ simulacija: dva tima

             11.30 – th 3/ simulacije: dva tima

             Analiza

 

RUČAK :13.00-14.00

             14.00-15.30

                –  HS IPK, Standard IPK područja, Obrazovni programi  za izvršitelje IPK

                –  Sport osoba s invaliditetom

         

15.30 pauza: kava, sok

                 – Analiza i evaluacija dvodnevne radionice,