Stanje programa TPK/APK u RH, 2016.

U nastavku možete pronaći zbir rezultata informativne Ankete provedene među 12 aktivnih članica Hrvatskog saveza za intervencije pomoću konja. Geografsko područje istraživanja obuhvaća 8 različitih županija u Republici Hrvatskoj a provedeno je u vremenskom periodu veljača – travanj 2016. Anketa informativno ukazuje na mjerljive pokazatelje organizacija koje se bave ovim područjem te može poslužiti kao početno stanje budućih istraživanja i praćenja napredovanja područja TPK/APK na nacionalnoj razini u određenom vremenskom periodu.

Stanje programa TPK-APK u RH, travanj 2016 – rezultati Ankete