Rezultati natječaja za udruge iz područja TPK

Natječajem za udruge iz područja TPK, objavljenog 24.07.2015. u aktivnosti projekta “Formiranje i aktiviranje IT volonterske mreže u području TPK” uključit će se slijedeće organizacije:
1. KK “Kolan”, Šibenik (Farma “Happy Horse”)
2. Udruga rehabilitacije pomoću konja “U korak s konjem”, Rovinj
3. Udruga fizioterapeuta i radnih terapeuta Zagorja, Oroslavlje (Centar “Ritam s konjem)
4. Udruga za terapijsko jahanje “Don Kihot”, Zagreb