Prezentacija programa edukacije volontera u KK “Kolan”, Šibenik

U subotu 14.11.2015. u prostoru KK “Kolan” u Šibeniku održana je prezentacija programa edukacije volontera u području TPK, koji je izrađen u sklopu projekta “Formiranje i aktiviranje IT volonterske mreže u području TPK”. Prezentaciju je održala Janja Trkulja, prof – koordinatorica volontera Udruge “Pegaz”.

šibenik