Poziv na 4. Redovnu skupštinu Hrvatskog saveza za intervencije pomoću konja – 28. travnja 2018.

Pozivamo Vas za 4. Redovnu skupštinu Hrvatskog saveza za intervencije pomoću konja koja će se održati u Rijeci, 28. travnja 2018. godine (subota) u prostorijama Udruge „Pegaz“ na adresi Put pod Rebar, br.10. Rijeka s početkom u 12 sati

Dnevni red Skupštine:

 1. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara, verifikacijske komisije, ovjerovitelja zapisnika,
 2. Usvajanje Zapisnika sa prošle Skupštine
 3. Izvješće o radu za 2017. godinu te Financijski izvještaj za 2017.- M.Stojnović, predsjednica HS IPK
 4. Uvodno izlaganje – M.Stojnović, predsjednica HS IPK
 5. Predstavljanje „Nastavnog programa usavršavanja za poslove terapeuta za provedbu terapija pomoću konja“ i „ Nastavnog programa osposobljavanja za poslove instruktora aktivnosti pomoću konja za osobe s invaliditetom“ -M.Drempetić, mag. rehab.educ, hipoterapeut (CIRIUS-Kamnik), voditelj jahanja za OI (HOA)

(pauza 10 min)

 1. Standard područja intervencija pomoću konja- M.Stojnović, mag.logoped., terapeut za TPK (Ministarstvo R.Slovenije), voditelj sportsko-rekreativnih aktivnosti za OI (HOA),
 2. Instrumentarij za istraživački rad DORI-M. Vuga, mag.rehab.educ.
 3. Plan rada i financijski plan za naredno razdoblje – M.Stojnović, predsjednica HS IPK
 4. Razno:
 • Prijedlog komisije za izradu Pravilnika o licenciranju
 • Prijedlog komisije za izradu Strateškog plana za naredno razdoblje
 • Izbor člana Upravnog odbora ( zamjena)
 • Ostale informacije

Ostalo:

 • Članarine uplatiti na žiro: HR6724020061100772282 s pozivom na broj: 75054437872 ( najkasnije dva dana prije održavanja Skupštine, za one koji to nisu učinili)
 • Svaka članica donosi vjerodajnice za dva predstavnika/zastupnika s pravom glasa, a Skupštini mogu prisustvovati i ostali članovi udruge/kluba
 • Svi materijali poslani su uz obavijesti ali ih ponavljam, (Izvještaji o radu -uz zadnju obavijest)
 • Prijedloge oko Standarda možete poslati na našu mail adresu ili na samoj Skupštini
 • Izmjene i dopune Statuta smo izostavili s dnevnog reda skupštine obzirom da nismo ponudili izmjene pa ukoliko imate primjedbe molimo Vas da ih u pismenom obliku dostavite na Upravni odbor saveza

      –    Oko 16 h predviđen je zajednički ručak/roštilj uz druženje

Veselimo se ponovnom susretu s Vama i nadasve konstruktivnom radu.

S poštovanjem,

Mirjana Stojnović, predsjednica