Održana 5. Izborna skupština Hrvatskog saveza za intervencije pomoću konja

U Rijeci, 5. svibnja 2019. godine u prostorijama Udruge „Pegaz“ na adresi Put pod Rebar, br.10. održana je 5. Izborna skupština Hrvatskog saveza za intervencije pomoću konja.

Dnevni red Skupštine:

1. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara, verifikacijske komisije, ovjerovitelja zapisnika,
2. Usvajanje Zapisnika sa prošle Skupštine, 4. redovne
3. Izvješće o radu za 2018. godinu te Financijski izvještaj za 2018.- rasprava, usvajanje
4. Strateški plan razvoja HS IPK od 2018. do 2021. -prijedlog radne skupine, rasprava i usvajanje
5. Pravilnika o licenciranju – prijedlog radne skupine, rasprava i usvajanje
6. Liste parametara za licenciranje-prijedlog radne skupine, rasprava i usvajanje
7. Prijedlog kandidata za izbor predsjednika i članove Upravnog odbora HS IPK
8. Izbor kandidata
9. Plan rada i financijski plan za naredno razdoblje
10. Razno

Na skupštini je odlučeno da su nove članice Upravnog odbora: Mirjana Stojnović, Suzana Živković i Matea Drempetić.

 

 

POPIS ČLANICA SAVEZA, nakon 5. Izborne Skupštine 5.5. 2019.

 

  • Udruga za terapiju i aktivnosti pomoću konja „Pegaz“ Rijeka

Adresa: Put pod Rebar br. 10, 51 000 Rijeka

Skraćeno: Udruga „Pegaz“ Rijeka

OIB: 85096602012

RNO: 0071722

Odgovorna osoba: Mirjana Stojnović, predsjednica, 098 674 897

Primorsko-goranska županija

Mail: pegaz.rijeka@gmail.com

 

  • Konjički klub „Eohippus“ , Vinkovci

Adresa: Kralja Zvonimira 71, 32 100 Vinkovci

Skraćeno: KK „Eohippus“ Vinkovci

OIB: 63422500884

RNO: 0172830

Odgovorna osoba: Jurica Rapčan 098 683 965; Marijana Ač Rapčan : 099309 0073

Vukovarsko-srijemska županija

Mail:  kk.eohippus@gmail.com

 

  • Konjički klub „Kolan“- Udruga za aktivnosti i terapiju pomoću konja, Šibenik

Adresa: Nova V 5, 22 000 Šibenik

Skraćeno: KK Kolan, Šibenik

OIB: 02558950805

RNO: 15001201

Odgovorna osoba: Suzana Živković , 098 936 0304 ; Tina Biluš , 099 684 1016

Šibensko-kninska županija

Mail: farmahappyhorse@gmail.com

 

  • Udruga fizioterapeuta i radnih terapeuta Zagorja, Oroslavje

Centar „ Ritam s konjem“

Adresa: Andraševac, Knezičeva 1, 32 243 Oroslavje

OIB: 31758068540

RNO: 0150276

Odgovorna osoba: Josip Knezić, 098 951 2617

Krapinsko-zagorska županija

Mail: knezicjosip@gmail.com

 

  • Udruga „Kas“ Sisak

Adresa: Savska bb, 44 000 Sisak

Skraćeno „ Udruga „Kas“

OIB: 48721263847

RNO: 0087548

Odgovorna osoba: Alenka Berendika, 098 430 365; Anita Trstenjak, 099 219 2845

Sisačko-moslavačka županija

Mail: udruga.kas@gmail.com

 

  • Don Kihot- Udruga za terapije pomoću konja i (re)habilitaciju djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

Adresa: Stjepana Lacka 11, 10 040 Zagreb

Skraćeno: Don Kihot- terapije pomoću konja

OIB: 40625816603

RNO: 0202410

Odgovorna osoba: Marita Mučić,  Melita Majhut, 099 8525859

Zagrebačka županija

Mail: donkihot@donkihot.hr ; marita.mucic@donkihot.hr

 

  • Konjički klub „ Muntić“

Adresa: Muntić 70, Ližnjan 52204

Skraćeno:

OIB: 84683235430

RNO: 18002441

Odgovorna osoba: Teodora Kurz

Tajnica : Loredana Prodan-Kurz, 098 175 2550

Istarska županija

Datum prijema: 20.12.2017.

Mail: loredana2kurz@net.hr

 

Predsjednica:
Mirjana Stojnović