Objava natječaja za udruge iz područja TPK

Dana 24.07.2015. objavljen je javni natječaj za udruge iz područja TPK  za sudjelovanje u projektu “Formiranje i aktiviranje IT volonterske mreže u području TPK”. Na natječaj se mogu prijaviti sve aktivne udruge registrirane za provedbu programa terapije pomoću konja na području Republike Hrvatske a više o uvjetima natječaja  i prijavnicu  možete pronaći ovdje:

Natječaj za OCD

Prijavnica za OCD

Rok za prijavu je 15.09.2015!!