Nastavni program osposobljavanja za poslove instruktora aktivnosti pomoću konja za osobe s invaliditetom

U Republici Hrvatskoj  trenutno ne postoji nikakva edukacija za rad u programima intervencija pomoću konja koji su namijenjeni djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom. Zadnja edukacija je provedena prije osam godina u organizaciji Hrvatske olimpijske akademije.

– Zadnjih nekoliko godina krenulo se s  implementacijom europskih standarda koji su pokrenuli procese u RH i  doveli do promjene u nazivlju  i podjeli područja

– INTERVENCIJE POMOĆU KONJA, je  krovni naziv za sve vrste terapijskih postupaka i aktivnosti koje se provode pomoću konja a namijenjeni su djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom.

Pojam intervencija pomoću konja (eng. Equine Assisted Interventions) odnosi se na široko priznatu terapijsku metodu koja se uspješno koristi u mnogim zemljama, a čiji je cilj poboljšati kvalitetu života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom radeći s konjima kao partnerima u terapijskom i obrazovnom procesu.

Intervencije pomoću konja, u užem smislu riječi, su  sve vrste terapija i aktivnosti  namijenjene djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom u kojima se pomoću konja ostvaruju  poboljšanja na  psihofizičkom, senzomotoričkom, kognitivnom, emocionalnom i socijalnom  planu razvoja.

 

– Sve više javnih ustanova, nevladinih i drugih organizacija (udruge, konjički klubovi i centri za rehabilitaciju), te pojedinih stručnjaka koji šire svoju ponudu intervencijama  pomoću konja . Nažalost zakonska regulativa u ovom području ne postoji pa se određenim  dokumentima nastoji  područje staviti pod kontrolu. Činjenica je i to da se  ne može svatko baviti ovim područjem.  Namjera je ojačati kapacitete organizacija edukacijom osoblja koje radi u neposrednom radu s korisnicima. Porazna je činjenica da ima udruga/klubova koje ne pripadaju niti jednom savezu što nije dobro.

Kako bi se riješili dugogodišnji programi u području 2015. godine osnovan je  novi savez pod nazivom HRVATSKI SAVEZ ZA INTERVENCIJE POMOĆU KONJA sa sjedištem u Rijeci, koji trenutno broji 9 udruga-članica,

Savez je pristupio  izradi  STANDARDA PODRUČJA  INTERVENCIJA POMOĆU KONJA  koji jasno  definira, prije svega

1.standard obrazovanja, osposobljavanja i rada terapijskog tima koji provodi ove rehabilitacijsko-rekreacijske postupke.

Ostalo što Standard definira je:

  1. standard odgoja, školovanja, izbora, držanja i cjelovite skrbi o konjima
  2. standard o izboru metoda rada, postupaka, strategija, ciljeva i aktivnosti za svaku

    podvrstu terapije ili aktivnosti unutar intervencija pomoću konja, odnosno A/TPK,

  1. standard izbora i uređenja primjerenog terapijskog okoliša,
  2. potrebu istraživačkog rada , te
  3. Etički kodeks profesionalnog ponašanja svake organizacije u IPK

 

-Godine 2016. sastavljena je nacionalna radna skupina stručnjaka različitih profila,  među kojima su bili  predstavnici visokoobrazovanih ustanova i nevladinih organizacija, kako bi zajedno izradili platformu za izobrazbu kadrova u području intervencija pomoću konja.  

– Tako su izrađena su dva nova nastavna programa koji će vjerujemo udovoljiti potrebama izobrazbe kadrova od srednjeg do visokog obrazovanja. Jedan   program  se odnosi na  izobrazbu terapeuta u TPK koji će  se provoditi u Zagrebu na ERF-u  a drugi na osposobljavanje  instruktora APK će se provoditi u Rijeci.

Osposobljavanje  instruktora APK je namijenjeno svima  iz OCD-a, konjičkih klubova i ustanova za rehabilitaciju koji imaju iskustva s konjima, odnosno  koji su položili jahaču dozvolu  verificiranu od strane Hrvatskog konjičkog sveza.

– Namjera je potencijalnom kadru omogućiti stjecanje novih znanja i kompetencija s ciljem pružanja kvalitetne i stručne usluge AKTIVNOSTI pomoću konja ali i zapošljavanja  u organizacijama koje provode te programe.

-Onima  koji to već rade u svojim organizacijama  treba omogućiti stjecanje formalnog obrazovanja da bi mogli obavljati taj posao,  a  oni koji pokazuju  interes i zanimanje za ovo područje  treba omogućiti obrazovanje kako bi mogli pomagati u udrugama, klubovima, ustanovama jer će svakako biti dobrodošli.

-Svi koji sudjeluju u terapijskom timu ili rade aktivnosti  pomoću konja, moraju ovladati širokom paletom vještina i znanja, koje zahtijevaju ciljano usmjeravanje u okviru daljnjeg obrazovanja, povezivanja, nadogradnji i oplemenjivanju obrazovnog programa.

-Kako u samoj izvedbi intervencija, odnosno  timskom radu u kojem sudjeluje i životinja – konj, kao punopravni član tima, potrebno je poštivati načela etiologije i smjernice u skladu sa međunarodnom deklaracijom o standardima brige o životinjama (IAHAIO – International Association of Human-Animal Interaction Organizations; Chicago Declaration 2013, PT-CH Pferdegestutze  Therapie Schweiz; Handbuch Qualitaetsplakette….)

 

Aktivnosti pomoću konja – APK

 

Definicija.

– APK se temelje  na vezi između čovjeka i konja koje su spontanog i neformalnog karaktera. Govorimo o općim ciljevima ovakvoga rada kao npr. osjećaj ugode, opuštanje, druženje, stjecanje novih prijateljstva. Ciljevi se ne postavljaju ali se učinci  procjenjuju. Aktivnosti su pogodne za različite skupine, s obzirom na njihove teškoće, smetnje ili bolest.

Ciljane skupine i različite vrste aktivnosti pomoću konja

 -APK nude mnoštvo inovativnih pristupa i mogućnosti izvedbe najrazličitijih aktivnosti uz konja i na konju za sve dobne skupine djece, mladih, odraslih i osoba starije životne dobi. Do interakcije između konja i korisnika dolazi spontano, nenamjerno. Aktivnosti uz konja mogu uključivati mnoge stvari: opaža ih se, njeguje, skrbi za njih, uređuje im se životni prostor… Aktivnosti s konjima izvode se individualno ili u skupinama u obliku raznih psiho-socijalnih i pedagoških aktivnosti kao što su igre, poligoni i sl..

Sportsko – rekreativno jahanje/vožnja zaprega za osobe s posebnim potrebama

Osnovni cilj sportsko – rekreativnog jahanja/vožnje zaprega za  DTUR i OI je ovladavanje vještinama potrebnim za upravljanje konjem u okviru korisnikovih fizičkih sposobnosti, kroz aktivnosti opuštanja, razonode i sudjelovanja u natjecanjima. Sportsko – rekreativno jahanje/vožnja zaprega za osobe s  teškoćama predstavlja novi oblik rekreacije koji donosi poželjne pozitivne učinke:

  -bavljenje  i uključivanje u različite aktivnosti, razgibavanje i održavanje tjelesnih struktura po zaključenoj rehabilitaciji s hipoterapijom ili nekom drugom podvrstom TPK

 -integracija i socijalna interakcija djece s teškoćama i osoba s invaliditetom s ostatkom društva u široj zajednici

 -povećanje samopouzdanja i osjećaja zadovoljstva

-promicanje prijateljstva između jahača i konja preko ugodnih aktivnosti (spretnost i vještine potrebne za jahanje, razne aktivnosti i predstave na konjima, prijateljska natjecanja…)

-izleti u prirodi s konjima koji sasvim sigurno nude jedan potpuno nov doživljaj

-mogućnost kasnijeg sudjelovanja u vrhunskom sportu (paraolimpijska disciplina)

Pod APK spadaju: programi za određene skupine djece i mladih, programi »team buildinga«, proslave rođendana uz jahanje, programi za početnike, druženja, programi opuštanja i rekreacije za osobe s teškoćama i psihičkim smetnjama, itd.

 

„Nastavni program osposobljavanja za poslove instruktora aktivnosti pomoću konja za osobe s invaliditetom“

 

-Uvjeti za uključivanje :

– minimalno završena srednja škola

– navršenih 18 godina života

– potvrda HKS-a (Hrvatskog konjičkog saveza) o položenoj jahaćoj dozvoli ili višoj razini (natjecateljska licenca za dresurno i/ili preponsko jahanje)

– liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova instruktora/ice aktivnosti pomoću konja za osobe s invaliditetom

-potvrda o nekažnjavanju

-Trajanje programa:

-Teorijski dio: 70 sati (izvodi se u učionici)

-Vježbe: 30 sati (izvode se u učionici i na jahalištu)

-Praktična nastava: 60 sati (izvodi se na jahalištu koje ispunjava propisane uvjete)

-UKUPNO: 160 sati

-Nastavni plan i program:

– Građa i funkcija ljudskog tijela (T=8)

– Osnove pristupa u radu s djecom s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom (T=21, V=4)

– Mjere sigurnosti i prva pomoć (T=4; V=5)

– Intervencije pomoću konja (T=23, V=6)

– Osnove rada s konjima u  aktivnostima pomoću konja (T=14, V=15)

– PRAKTIČNA NASTAVA (PN=60)

-Završna provjera stečenih znanja i vještina:

– pismena provjera provodi se iz teorijskog dijela nastave

– iz nastavnih cjelina Osnove pristupa u radu s djecom s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, Intervencije pomoću konja i Osnove rada s konjima u aktivnostima pomoću konja provodi se i usmena provjera

– praktična provjera podrazumijeva provjeru praktičnih znanja stečenih u praktičnom dijelu nastave kroz demonstraciju elemenata tehnike jahanja u programu APK i metodičkih vježbi za podučavanje istih

 

Predsjednica HS IPK

Mirjana Stojnović