Memorandum o razvoju područja terapije i aktivnosti pomoću konja Republike Slovenije

U nastavku možete pronaći prijevod Memoranduma o razvoju područja terapije i aktivnosti pomoću konja Republike Slovenije kojeg je Hrvatski savez za intervencije pomoću konja preuzeo od slovenskih kolega, Zavoda “Nazaj na konja” Starošince. U budućnosti planira se korištenje slovenskog primjera Memoranduma u razvoj područja TPK/APK u Republici Hrvatskoj.

Memorandum o razvoju područja terapije i aktivnosti pomoću