Izvještaj – 3. Stručni skup na temu „ Iskustva i izazovi u terapijama pomoću konja“

Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu, u subotu 9. studenog 2019. godine održan je 3. Stručni skup na temu „ Iskustva i izazovi u terapijama pomoću konja“ u organizaciji Hrvatskog saveza za intervencije pomoću konja. Ovaj skup izazvao je veliku pozornost udruga, klubova i ustanova što je pokazalo da potrebe i interes za stručnim usavršavanjima u području intervencija pomoću konja itekako postoje.

Skupu je prisustvovalo 55 sudionika koji su imali prilike odslušati 10-tak izvrsnih predavanja pripremljenih na temu terapija i aktivnosti pomoću konja. Skup je imao i međunarodno učešće obzirom su se kao predavačice skupu  odazvale dr. sc. Monika Zadnikar  i Anastazija Lavrič iz Slovenije a kao  sudionice predstavnice  iz BIH. Zahvaljujemo  svim predavačima koji su uložili dodatni napor kako bi  sadržajno obogatili ovaj skup. Iskreno se zahvaljujemo i  Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, Zagreb na podršci i logistici koju nam je osigurao kako bi ovaj skup ostavrio sve svoje ciljeve. Posebno se zahvaljujemo našoj kolegici Matei Drempetić koja je dala najveći doprinos u organizaciji ovoga skupa.

Skup je od strane sudionika procijenjen  vrlo uspješnim uz preporuku i  želju da se održi i slijedeće godine.

Predavanja sa skupa možete pronaći u prilogu.

HS IPK