3. stručni skup u organizaciji Hrvatskog saveza za intervencije pomoću konja “Iskustva i izazovi u terapijama pomoću konja”

9. studenog 2019. SUBOTA

PROGRAM

 

10:00 Prijave
10:30 Pozdravni govor predsjednice Hrvatskog saveza za intervencije pomoću konja
10:40 Mirjana Stojnović: “Standardi područja intervencija pomoću konja”
11:10 Monika Zadnikar i Anastazija Lavrič: “Hipoterapija – izazov ili odgovornost?”
11:45 Stanka za kavu
12:00 Svetislav Polovina i Jelena Erceg: “Učinci hipoterapije kod djece s cerebralnom
paralizom”
12:45 Pauza za ručak
13:45 Tamara Sremec: “Uloga roditelja u ostvarivanju ciljeva u intervencijama pomoću konja”
14:30 Josip Knežić: “Provedba i učinci hipoterapije kod osoba oboljelih od multiple skleroze”
15:00 Branka Pokrajčić: “Hipoterapija kod neuroloških i ostalih stanja”
15:30 Matea Drempetić: “Senzorna integracija i terapija pomoću konja”
16:00 Stanka za kavu
16:15 Maja Vuga: “Učinci terapije pomoću konja i mjerenje napretka pomoću mjernog
instrumenata DORI-K”
16:50 Marita Mučić: “Aktivnosti pomoću konja”
17:20 Rasprava i dodjela potvrda o sudjelovanju