Krila-terapijsko jahanje

Krila – terapijsko jahanje, udruga osoba sa cerebralnom i dječjom paralizom je nevladina, nestranačka, neprofitna dobrotvorna udruga građana osnovana radi ispunjenja zdravstvenih, socijalnih, odgojno-obrazovnih, kulturnih, ekoloških i humanitarnih ciljeva i uvjerenja neposredno vezanih za pomoć osobama sa cerebralnom i dječjom paralizom (posebno djeci i mladima), a posredno svim osobama s invaliditetom te zaštite njihovih ljudskih prava i sloboda.

Djeluje od 1995. godine u području rehabilitacije osoba s invaliditetom, a unazad četiri godine posebno u području rehabilitacije djece i mladih sa cerebralnom paralizom.

Program rehabilitacije se sastoji od četiri dijela:

  • hipoterapija
  • terapijsko jahanje
  • sportsko jahanje djece s teškoćama u razvoju
  • fizikalna terapija prema Bobath NRT konceptu

Web adresa: www.krila.hr