Kontakt

HRVATSKI SAVEZ ZA INTERVENCIJE POMOĆU KONJA

Tihovac 2

51000 Rijeka

OIB: 75054437872

IBAN:  HR 67 2402006 1100772282

Kontakt mail: intervencijepomocukonja@gmail.com

Mob: 098/674-897

 

Upravni odbor:

  • Mirjana Stojnović, predsjednica, Udruga “Pegaz”, Rijeka
  • Suzana Živković, KK Kolan, Šibenik
  • Matea Drempetić, Udruga “Don Kihot”, Zagreb